Bez barijera 2009. g.

Bez barijera 2009. g.

Projekt istraživanja pristupačnosti javnih objekata za osobe koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica. Ovaj projekt je podrazumjevao realizaciju u nekoliko faza. Provedba u Osječko-baranjskoj županiji 2007. financirana od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Brodsko-posavska županija 2008. financirana od strane Zagrebačke banke, 2009. Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Požeško-slavnska županija financirana od strane nizozemske zaklade CNF-CEE. Nekoliko članova udruge su obišli sve javne objekte u svim gradovima i općinama u ovih pet istočno-hrvatskih županija, fotografirali ih, napisali izvješća o zatečenom stanju i poslali ih na adrese onih koji trebaju na području svog djelovanja ukloniti barijere ako postoje. Rezultate ovih istraživanja možete dobiti klikom na ime županije.