Osobe s invaliditetom…

Osobe s invaliditetom…

UPIT je aplicirao projekt na natječaj Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija pod nazivom „Osobe s invaliditetom – mogućnosti nakon uključivanja u EU“. Ovaj projekt je zamišljen kao konferencija na kojoj će gostovati predstavnici srodnih organizacija iz zemalja koje su nedavno pristupile Europskoj Uniji i koji će nam izložiti promjene koje su se dogodile nakon pristupanja s aspekta pojedinca i organizacija u kojima djeluju. Projekt je u procesu odobravanja.