RIZIČNO PONAŠANJE – UZROK NASTANKA INVALIDITETA

RIZIČNO PONAŠANJE – UZROK NASTANKA INVALIDITETA

Iako ova udruga prije svega okuplja ljude koji su doživjeli ozljedu kralježnice i nastoji im poboljšati život i status u društvu, postoji i obaveza članova da svojim djelovanjem doprinesu smanjenju broja nesreća čije posljedice mogu biti trajni invaliditet. Udruzi je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odobrilo financiranje projekta koji će obuhvatiti obilazak svih osnovnih škola u Osječko-baranjskoj županiji te predavanje učenicima 7. i 8. razreda o nekim rizičnim ponašanjima koja često dovode do invaliditeta. Učenicima će biti podjeljena brošura na kojoj se nalazi anketa uz pomoć koje ćemo imati prilike dobiti neke povratne informacije o percipiranju generacije koja stasava u odnosu na osobe s invaliditetom. Provedba projekta je planirana kroz cijelu školsku godinu 2011./2012. a završna konferencija će biti održana u svibnju 2012.