Škole koje smo obišli

Škole koje smo obišli

– Đurđenovac

– Feričanci

– Čeminac

– Bilje

Beli Manastir (O.Š. dr. Franjo Tuđman)

– Beli Manastir – Šećerana

– Našice ( O.Š. Dore Pejačević)

– Našiice ( O.Š. Kralja Tomislava)

– Darda

– Jagodnjak

– Kneževi Vinogradi

– Popovac

– Lug

– Jelisavac

– Podgorač

– Petrijevci

– Ladimirevci

– Koška

– Bizovac

– Draž

– Zmajevac

– Osijek ( O.Š. Mladost )

– Osijek ( O.Š F.K. Frankopan )

– Osijek ( O.Š. A. Šenoa )

– Osijek ( O.Š. Retfala )

– Osijek ( O.Š. D. Cesarića )

– Osijek ( O.Š.  F. Krežme )

– Osijek ( O.Š.  G. Vitez )

– Osijek ( O.Š. Vijenac )

– Osijek ( Tenja )

– Osijek ( O.Š. Vladimira Becića )

– Osijek ( O.Š. Jagode Truhleka )

– Osijek ( O.Š. Ljudevita Gaja )

– Osijek ( O.Š. Antuna Mihanovića )

Osijek   (O.Š. Svete Ane )

– Osijek ( O.Š. Ivana Filipovića )

– Osijek ( O.Š. Tin Ujević )

– Čepin ( O.Š. V.  Nazora )

– O.Š. Josipovac

– O.Š. Višnjevac

– Čepin ( O.Š. M. Krleža )

– Piškorevci

– Đakovo ( O.Š. I.G. Kovačić )

– Đakovo ( O.Š. V. Nazor )

– Viškovci

– Semeljci

-Đakovačka Selci

– Gorjani

– Josipovac  Punitovaćki

– Levanjska Varoš

– Strizivojna

– Trnava

– Budrovci

– Đakovo O.Š. J.A. Čolnića

– Ernestinovo

– Laslovo

– Antunovac

– Bijelo Brdo

– Dalj

– Vuka

– Vladisavci

– Osijek – Mađarski Kulturni Centar

– Osijek – Centar I. Štark

– Belišče

– Donji Miholjac

– Magadenovac

– Viljevo

– Podgajci

– Valpovo