PRISTUPAČNE ŠKOLE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

PRISTUPAČNE ŠKOLE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

U udruzi je 12.4.2012. održan sastanak na kojem su se okupili predstavnici županijskih i gradskih Upravnih odjela za socijalnu skrb i zdravstvo i odjela za obrazovanje i šport. Također pozivu su se odazvali i predstavnici Regionalne razvojne agencije i naravno članovi UPIT-a.

Svi prisutni su predstavnici direktno zainteresiranih strana u mogućem rješavanju pristupačnosti svih osnovnih škola u županiji. U udruzi smo kroz provedbu našeg projekta Rizično ponašanje kao uzrok nastanka invaliditeta dobili ideju oko pokretanja ove inicijative a potaknuti informacijama o brojnim infrastrukturnih projekata koji se u RH realiziraju iz pretpristupnih EU fondova.

Sastanak je rezultirao donošenjem zaključaka koji bi mogli biti iskorišteni u svrhu realizacije ove ideje.