PODGAJCI

PODGAJCI

Škola nije pristupačna i ne zadovoljava potrebe osoba s invaliditetom po niti jednom parametru. Na žalost, škola nije stara i grasđena je mimo ovako važnih standarda. Istina 1999. Godine još nije bio na snazi Pravilnik ali ipak… ovo je dokaz neosvještenosti ljudi koji naručuju ovakve objekte, koji ih projektiraju i grade.Prezentaciju projekta su pratili svi uičenici sedmih i osmih razreda kojih se okupilo ukupno 70 i koji su bili pažlivi.

{besps}Podgajci{/besps}