Novi edukativni projekt UPIT-a

Novi edukativni projekt UPIT-a

Osječko-baranjska županija u 2013.godini financira projekt UPIT-a „Kako nas vidite?!“, kojem su ciljana skupina učenici 4. razreda svih osnovnih škola u županiji. Učenici su pozvani da na jednom satu likovnog odgoja slikaju neki od zadanih motiva koji uključuju zajedničku aktivnost vršnjaka sa i bez invaliditeta.

 

 

Svrha projekta je potaknuti razmišljanje najmlađih na činjenicu da u njihovoj blizini žive osobe s invaliditetom te da ih oni zajedno sa ostalim članovima društva trebaju prihvatiti i pomoći im da se lakše integriraju u život zajednice.

Od istaknutih dječjih radova biti će priređena izložba u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku a povodom obilježavanja međunarodnog Dana osoba s invaliditetom 03.12.2013.

Gosti na otvaranju izložbe će biti učenik čiji rad će biti proglašen najbolji i njegov cijeli razred. Za male goste biti će prikazana jedna predstava iz repertoara Dječjeg kazališta a predviđen je i odlazak u McDonalds.

UVJETI:

  1. Tehnika slikanja/crtanja – slobodan izbor
  2. Zadane teme – Slika treba prikazivati autorovog  vršnjaka u invalidskim kolicima kako u društvu svojih prijatelja bez invaliditeta sudjeluje u jednoj od aktivnosti:

–       Kićenje božićnog drvca

–       Otvaranje božićnih darova

–       Pravljenje Snješka Bijelića

–       Grudanje

–       Sanjkanje

  1. Ime i prezime autora, tehniku slikanja/crtanja, razred i naziv škole OBAVEZNO navesti na poleđini slike.
  2. Dimenzija slike – 39 x 20 cm
  3. Poslati maksimalno 10 radova iz jednog razreda.
  4. Slike NE SMIJU biti presavijene te ih je potrebno poslati zapakirane između tvrdog kartona.
  5. Radove poslati najkasnije do 18.10.2013. na adresu udruge. Radovi koji će biti poslani nakon navedenog datuma neće sudjelovati u Natječaju.
  6. Objava rezultata na WEB stranici udruge; www.upit-os.hr 04.11.2013.

 

najkasnije: at the latest, no later than