IZVJEŠĆE SA SKUPŠTINE HUPT-a i RADNOG VIKENDA

IZVJEŠĆE SA SKUPŠTINE HUPT-a i RADNOG VIKENDA

Od 19. do 21. lipnja 2015. godine u Varaždinskim Toplicama održana je redovita Godišnja skupština HUPT-a na kojoj su sudjelovali delegati svih lokalnih udruga. Predstavnici UPIT-a su bili Nenad i Sreto (iz Belog Manastira), Vladimir (iz Broda), te iz Osijeka Ivana i Dobrila.

Na Skupštini, nakon izvješća o radu, financijskom poslovanju i izvješća Nadzornog odbora donešen je novi Statut Udruge i izabran likvidator (Neno Gaćina iz Splita).

U subotu, za okruglim stolom uvodničari i gosti (Anka Slonjšak, Damir Mihalić, Manda Knežević i gospođa Potrebica) govorili su o Spinalnom centru kao o Centru znanja o ozljedama kralježnične moždine.

Na popodnevnim radionicama Zdenka Melter, socijalna radnica odgovarala je na česta pitanja koja se odnose na Zakon o socijalnoj skrbi, a uslijedile su radionice koje se odnose na aktivnosti svakodnevnog života.

Interesantna je bila radionica psihologa Josipa Friščića HITNO I BITNO.

Navečer je bila predstava u stilu Boalovog kazališta – voditelj Mario Kovač, glumac. Zabavno i poučno.

U nedjelju prije evaluacije članovi su po skupinama svaka za svoju udrugu radili SWOT analizu – priprema za program institucionalne potpore.
Znamo koje su naše : Snage, Slabosti, Prijetnje i Prilike.