OSNOVANA MREŽA PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA ZA PET SLAVONSKIH ŽUPANIJA

OSNOVANA MREŽA PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA ZA PET SLAVONSKIH ŽUPANIJA

U prostorijama CITADELE-Centra za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom Udruge „Zvono“ iz Belišća u ponedjeljak, 28.09.2015., održana je osnivačka skupština na kojoj je osnovana Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET. Sjednici je nazočilo četrdesetak predstavnika pružatelja socijalnih usluga s područja pet slavonskih županija.

Mrežu je osnovalo 11 osnivača, a još petnaestak pružatelja je pristupilo u članstvo. Izabrano je i vodstvo Mreže. Za  predsjednicu je izabrana Jasna Petrović iz Udruge „ZVONO“ iz Belišća, a za dopredsjednicu Lidija Stojković iz Udruge „Jaglac“ iz Orahovice. Upravni odbor Mreže, osim predsjednice i dopredsjednice, čini još pet predstavnika pružatelja socijalnih usluga (po jedan iz svake slavonske županije). Sjedište Mreže SOS-NET bit će u Belišću u prostorijama Udruge „ZVONO“.

Rad Mreže bit će organiziran  kroz sekcije koje će se baviti različitim ciljnim skupinama. Za početak su formirane četiri sekcije koje se bave: djecom i mladima; osobama starije životne dobi; osobama s invaliditetom i ženama i obitelji. Radom sekcija koordiniraju voditelji. Slijedi registracija Mreže u Uredu za državnu upravu, a potom  i izrada strategije rada Mreže za razdoblje 2016.-2018. godine.

Svrha osnivanja Mreže SOS-NET je povezivanje i suradnja pružatelja socijalnih usluga, ali i ostalih dionika iz sektora socijalnih usluga. Organiziranjem Mreže namjerava se doprinijeti poboljšanju dostupnosti i podizanju standarda socijalnih usluga, razvijanju inovativnih socijalnih usluga po mjeri  korisnika, sudjelovanju u kreiranju javnih politika te zajedničkom apliciranju na natječaje i boljem iskorištavanju dostupnih financijskih sredstava osobito onih iz europskog socijalnog fonda. Naglasak će biti na međusektorskoj suradnju u zemlji, ali i inozemstvu Među  predstavnicima pružatelja socijalnih usluga najzastupljenije su bile organizacije civilnog društva (OCD) koje se bave pružanjem socijalnih usluga, ali i predstavnici ustanova i privatnih pružatelja usluga.

 

Iako su na sjednicu pozvani i predstavnici lokalne i regionalne uprave iz svih pet županija na poziv se odazvala samo predstavnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, gospođa Željka Panjaković. Kako je Savjet za socijalnu skrb OBŽ izradio nacrt Socijalnog plana OBŽ koji treba usvojiti Skupština OBŽ jasno je da su djelatnici tog upravnog odjela prepoznali značaj osnivanja Mreže SOS-NET.

Mreža SOS-NET će imati i službeni web portal koji će s radom započeti tijekom listopada 2015. godine. Portal će služiti za komunikaciju među članicama mreže, ali i s ostalim dionicima u sektoru socijalnih usluga. Putem portala bit će omogućena i komunikacija s ciljnim skupinama i korisnicima koji imaju potrebu za različitim socijalnim uslugama.

Mreža je otvorena za prijem novih članova, sukladno pravilima definiranim Statutom koji će po registraciji biti dostupan na web portalu kao i pristupnica za članstvo u Mreži.

Neformalna Mreža SOS-NET nastala je kao rezultat inicijative grupe udruga tijekom 2013. Godine, a formalizirana je na osnivačkoj Skupštini kroz projekt SOS-NET koji provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“  u partnerstvu s Udrugom za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ iz Orahovice, Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije iz Osijeka i  Udruženjem „Baranja“ iz Luga.

Vrijednost projekta je 746.144,00 kune.

Projekt je financiran sredstvima ESF , a ugovorna tijela su Ured Vlade RH za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Projekt se provodi  na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.

Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.

Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.