EDUKACIJA KORISNIKA OSOBNIH ASISTENATA

EDUKACIJA KORISNIKA OSOBNIH ASISTENATA

U prostorijama Velike vijećnice Gradske četvrti Tvrđa u Osijeku 17.11.2015. u sklopu provedbe projekta Osobni asistent HR.2.3.05-0009 je održana edukacija korisnika osobnih asistenata. Edukaciju su održali predstavnici krovne organizacije osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj SOIH – Zagreb. Polaznici edukacije su bili korisnici projekta; članovi UPIT-a, ZVONO-Belišće i Udruge distrofičara grada Osijeka.