PROMO MATERIJAL PROJEKTA OSOBNI ASISTENT HR.2.3.05-0009

PROMO MATERIJAL PROJEKTA OSOBNI ASISTENT HR.2.3.05-0009

Zahvaljujući provedbi nekih projekata iz ranijih godina iz radionice UPIT-a je izišao grafički materijal koji promovira projekt Osobni asistent HR.2.3.05-0009 u sklopu kojega je predviđeno tiskanje i izrada 3 primjerka Roll-up banera i 20 primjeraka čvrstih zidnih plakata dimenzija 120×80 cm. Baneri su raspodijeljeni po udrugama partnerima koje projekt provode. Plakati će biti postavljeni u institucijama u kojima potencijalni korisnici dobivaju zdravstvenu ili socijalnu zaštitu putem kojih će dobiti osnovnu informaciju o projektu.

Modeli na promo materijalu su bili UPIT-ovi volonteri. Fotografije su nastale u Osijeku uz rijeku Dravu a djelo su profesionalnog fotografa g.Stjepana Zeca koji ih je udruzi ustupio bez naknade.