JOŠ SAMO KORAK DO POTPISIVANJA UGOVORA

JOŠ SAMO KORAK DO POTPISIVANJA UGOVORA

Upravo smo primili obavijest da je naš projekt AsistentOS u okviru otvorenog trajnog poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“, broj poziva: UP.02.2.2.02, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ prošao pretposljednju fazu ocjenjivanja i našao se samo na korak do potpisivanja ugovora o financiranju. Ovo će biti drugi projekt UPiT-a financiran iz Europske unije a koji se provodi u partnerstvu sa Udrugom distrofičara grada Osijeka. Projektom je obuhvaćeno 12 korisnika usluga osobne asistencije, trajanje projekta je 24 mjeseca a njegova vrijednost je 1.625.114,60kn.