PLAKATI I LETCI

PLAKATI I LETCI

U drugoj polovici svibnja na ukupno 30 lokacija u Osječko-baranjskoj županiji su postavljeni plakati koji promoviraju projekt i filozofinu neovisnog življenja za osobe s najtežim invaliditetom. Plakati pružaju informaciju svim potencijalnim korisnicima o tome kako se uključiti u projekt. Uz plakate su postavljeni i držači sa letcima koji pružaju detaljnije informacije o povijesti projekta, udrugama koje ga provode i donatorima koji su omogućili njegovu realizaciju.

Promidžbeni materijal je distribuiran u sklopu provedbe projekta AsistentOS UP.02.2.2.02.0027 i elementa Promidžba i vidljivost. Ukupna vrijednost projekta je 1.625.114,60kn U njega je uključeno 12 korisnika a traje 24 mjeseca.