Hiber ruka

Hiber ruka

Sve više u današnjem svijetu za pomoć , asistenturu , uz ljudski faktor ulazi robotika i druga tehnička pomagala koja uvelike olakšavaju život .