PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

U četvrtak 4.10.2018. će biti održano predstavljanje projekta Nova prilika za područje Baranje i grada Osijeka. Predstavljanje u Kneževim Vinogradima će biti održano u restoranu Panon, Moša Pijade 11 s početkom u 10:00 sati. Predstavljanje u Osijeku će biti održano u prostorijama UPiT-a, Vijenac I.Meštrovića 26c, s  početkom u 13:00 sati. Svakom predstavljanju može prisustvovati do 20 osoba. Prijave se šalju na e-mail upit@upit-os.hr ili pozivom na tel. 098 1894 315.

Na predstavljanje su pozvani svi potencijalni sudionici projekta gdje će dobiti detaljne informacije o projektu, programima koji će kroz njega biti provedeni i načinu uključivanja u projekt.

Da podsjetimo, sudionici mogu biti osobe mlađe od 29 godina koje traže posao dulje od 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina koje posao traže dulje od 12 mjeseci. Više detalja i informacija na samom predstavljanju.