Lift za ustanove

Lift za ustanove

Mnoge naše javne ustanove nemaju omogućen pristup osobama koje se kreču kolicima, izgovor je naj češće kako , eto nema mjesta gdje bi se metnula kosina. No postoji rješenje i za to pa ustanove kao banke ili pošte koje imaju novac da isfinanciraju ovakve liftove za vanjska i unutarnje prolaze trebaju samo pokazati volju i raspitati se s potencijalnim korisnicima i lako bi se riješilo, samo je potrebna dobra volja.

VIDEO