BESPLATNI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZA ZANIMANJA U UGOSTITELJSTVU

BESPLATNI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZA ZANIMANJA U UGOSTITELJSTVU

UPiT provodi projekt Nova prilika, kodne oznake UP.02.1.1.06.0019  koji u punom iznosu od 979.204,00 financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je provesti osposobljavanje nezaposlenih osoba za zanimanja u ugostiteljstvu u svrhu povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada. 

UVJETI:

 • Osobe mlađe od 29 godina nezaposlene dulje od 6 mjeseci.
 • Osobe starije od 29 godina nezaposlene dulje od 12 mjeseci
 • Minimalno završena osnovna škola

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZA ZANIMANJA:

 • Priprematelj/ica jednostavnih jela i slastica
 • Priprematelj/ica bureka i pizze

POLAZNIK PROGRAMA DOBIVA:

 • Liječnički pregled na medicini rada
 • Sanitarnu knjižicu
 • Prijevoz na relaciji prebivalište – Ugostiteljska škola Osijek – prebivalište
 • Osposobljavanje za izabrano zanimanje
 • Radnu odjeću
 • Potrošni materijal za praktični dio osposobljavanja
 • Edukacije osobnog razvoja

TRAJANJE CIKLUSA:

 • 15 tjedana

POČETAK 1. CIKLUSA:

 • 29.10.2018.

BROJ POLAZNIKA 1. CIKLUSA:

 • 7 – 8

ROK ZA PRIJAVU:

 • 24.10.2018.

Programi su za sve polaznike potpuno besplatni a prilagođeni su i osobama s lakšim tjelesnim invaliditetom.

Za više informacija obratiti se na e-mail: upit@upit-os.hr , na tel.098 1894 315