Nogostup

Nogostup

Koliko oputa ste u svom mjestu ma koliko bilo veliko naišli na situaciji auto na pločniku, zebri stup  ili nešto na sred nogostupa, prekopan pa ne  saniran pločnik ili  prilaz. I pomislite toga ima samo kod nas, e   pa nje  nažalost  toga ima posvuda i kako mi se čini  uvijek će i biti. Nažalost… VIDEO.