JOŠ TEORIJE

JOŠ TEORIJE

24.10.2019 održana je nastava za polaznike 4. Ciklusa osposobljavanja za pripremu jednostavnih jela i slastica iz dva dijela, iz Zaštite na radu i Preipreme jednostavnih jela i slastica kod strukovnog učitelja Damira Abramića. Danas su na redu bila hladna predjela i salate.

Do idućeg tjedna naši polaznici idu na zasluženi produženi vikend.