Kučni Prenosnik

Kučni Prenosnik

Možda baš i ne najpraktičniji način da bi se nekoga prebacilo s jednog na drugo mjesto, a i znajući da cijene ovakvih pomagala obično nisu pristupačne svima prilično komplicirano.
No samo da se vidi da ima i takvih naprava i  mogućnosti.
Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS II. kodne oznake UP.02.2.2.09.0031 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO