LOGIČKA MATRICA

LOGIČKA MATRICA

18.2.2020 održana je nastava u Algebri kod predavača Slavka Tušeka polaznicima 5. Ciklusa osposobljavanja za Voditelja/icu izrade i provedbe projekta finainciranih iz EU fondova.

Prije početka nastave došli su voditelj projekta sa suradnicima iz Udruge UPIT koja provodi projekt Nova prilika.

Danas su polaznici obradili uvod u fazu planiranja, povijest primjene logičke matrice, primjenu matrice i objašnjenje tablice logičke matrice. Nastavak slijedi 20.02.2020.