NASTAVAK LOGIČKE MATRICE

NASTAVAK LOGIČKE MATRICE

20.02.2020 održana je nastava kod predavača Slavka Tušeka u Algebri.

Nastavljena je nastava vezana za razradu logičke matrice, objašnjenje intervencijske logike projekta, te objašnjenje preduvjeta i pretpostavki projekta.

Nastavak za poslaznike 5. Ciklusa osposobljavanja slijedi idući tjedan.