IZRADA SAŽETKA PROJEKTA

IZRADA SAŽETKA PROJEKTA

05.03.2020 održana je nastava u Algebri kod predavača Slavka Tušeka.

Danas su polaznici obradili cjelinu vezanu za ciljeve i aktivnosti, opis ciljnih skupina, potreba i ograničenja te utjeca projekta na potrebe i ograničenja ciljnih skupina i krajnjih korisnika.

Polaznike ovaj vikend očekuje II. Modul edukacije osobnog razvoja.

Nastava je ponovo u utorak 10.03.2020.