8. MODUL EDUKACIJE

8. MODUL EDUKACIJE
07.03.2020 održana je edukacija za osobne asistente i korisnike usluga osobne asistencije u projektu AssistentOS II.UP.02.2.09.0031 u ZOO hotelu u Osijeku.

Održane su dvije radionice; I.;Cjeloživotno učenje i II.;Učenje i pamćenje koje su vodili Josip Friščić dipl.psiholog i Katarina Friščić mag.educ.soc. iz Centra za edukaciju i savjetovanje PERO iz Zagreba.

Za sve učesnike edukacije održan je coffee break i zajednički ručak.

Edukacija je prošla u radnom i vedrom raspoloženju.

Iduća edukacija predviđena je za svibanj 2020.