STOP COVID-19

STOP COVID-19

 

U odnosu na novonastalu situaciju uzrokovanu mjerama sprječavanja širenja novog koronavirusa COVID-19 dolazi i do promjena u realizaciji našeg projekta Nova prilika. Važno je naglasiti da se tempo realizacije projekta neće mijenjati a zahvaljujući činjenici što Pučko otvoreno učilište Algebra zajedno sa stručnim djelatnicima i timovima već dugi niz godina vrlo uspješno organiziraj izvedbu programa obrazovanja, specijalističkih edukacija, preddiplomskih i diplomskih studija u on-line formatu. Korisnici 5. Ciklusa projekta Nova prilika će nastaviti sudjelovanje u programu osposobljavanja prema ranije utvrđenom planu.