Ekologija

Ekologija

U vrijeme ekološke osviještenosti postoji način da bi uređaji za recikliranje boca bili pristupačni  i osobama u kolicima, samo se malo treba raspitati. Isti je pristup i bankomatima.
Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS II. kodne oznake UP.02.2.2.09.0031 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO