UPUTE ZA PRIJAVITELJE – UZP

UPUTE ZA PRIJAVITELJE – UZP

U četvrtak 2. 4. 2020. godine realizirano je online predavanje Algebre na temu “Upute za prijavitelje – UZP”. Polaznici su imali priliku proći kroz sve sastavnice navedenih uputa te bodovanje projekata koji se predaju na natječaje.

Iduće predavanje bit će održano u utorak 7. 4. 2020. godine.

 

…………….