PROVEDBA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

PROVEDBA UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

U utorak 21. 4. 2020. godine održana je online edukacija od strane predavača Algebre.

Tema edukacije je bila “Pregled zadaća te Provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava”. Predavač Slavko Tušek se osvrnuo na poslane materijale polaznika edukacije te im dao povratne informacije. Također, obradio je temu provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sljedeća je edukacija planirana u četvrtak 23. 4. 2020. godine.