IZMJENA UGOVORA, IZVJEŠTAVANJE I DOKUMENTIRANJE

IZMJENA UGOVORA, IZVJEŠTAVANJE I DOKUMENTIRANJE

U četvrtak 23. 4. 2020. godine održana je online edukacija od strane predavača Algebre. Tema edukacije je bila “Pregled zadaća te Izmjene ugovora, izvještavanje i dokumentiranje”.

Predavač Slavko Tušek osvrnuo se na poslane materijale polaznika te im dao povratne informacije i sugestije. Predavač je danas obradio temu izmjene ugovora, izvještavanje i dokumentiranje, koju će nastaviti obrađivati i idući put. Sljedeća je edukacija planirana u utorak 28. 4. 2020. godine.