NOVA PRILIKA 6. CIKLUS

NOVA PRILIKA 6. CIKLUS

U utorak 28. 4. 2020. godine održana je online edukacija koju je održao predavač Algebre, Slavko Tušek.

Tema današnje edukacije bila je “Izvještavanje te još jedan pregled obrazaca prilikom prijave EU projekta”.

Predavač se osvrnuo na pristigle radove polaznika te ih analizirao.

Iduća edukacija je planirana za četvrtak, 30. 4. 2020. godine.