OBRAZAC ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA I KONZULTACIJE

OBRAZAC ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA I KONZULTACIJE

U četvrtak 7. 5. 2020. godine održana je posljednja veća konzultacija polaznika i predavača Slavka Tušeka. Polaznici su dobili zadnje upute za izradu konačne verzije projekta, a obrađena je i tema “Obrazac za prijavu završnog rada”. U utorak 12. 5. 2020. godine bit će održana online nastava na kojoj će predavač komentirati pristigle radove polaznika.