PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA

U utorak 12.5.2020. godine održana je pretposljednja edukacija predavača Slavka Tušeka iz  Algebre. Svih 5 grupa poslalo je svoje završne radove predavaču, a Algebri su poslane prijave obrane završnog rada. Posljednji je online sastanak planiran za četvrtak 14.5.2020. godine.