SVI POLAZNICI 5. CIKLUSA USPJEŠNO OBAVILI OBRANU ZAVRŠNOG RADA

SVI POLAZNICI 5. CIKLUSA USPJEŠNO OBAVILI OBRANU ZAVRŠNOG RADA

U četvrtak 14. 5. 2020. godine održana je posljednja online edukacija polaznika te razgovor s predavačem Algebre Slavkom Tušekom. Polaznicima je rečeno da su svi uspješno obavili obranu poslanih završnih radova. Predavač je izrazio zadovoljstvo radom s polaznicima ove grupe, a polaznici su se zahvalili predavaču Algebre i Udruzi UPIT koja je provela edukaciju u sklopu projekta Nova prilika.

ČESTITAMO SVIM POLAZNICIMA!!!!

Uskoro nas očekuje 6. Ciklus osposobljavanja za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova za koji smo već testirali polaznike.