PREDUVJETI ZA ULAZAK U EU PROJEKTE

PREDUVJETI ZA ULAZAK U EU PROJEKTE

01.06.2020 održano je online predavanje kod predavača Slavka Tušeka iz Algebre.

Danas su obrađene slijedeće teme: Pojam projekta, Objašnjenje projektnog pristupa, Upravljanje projektnim ciklusom te preduvjeti za ulazak u projekte, vanjski preduvjeti i partnerstvo…

Nastavak predavanja je 03.06.2020.