ISPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA

ISPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA

03.06.2020 predavač Slavko Tušek iz Algebre održao je online nastavu za polaznike 6. ciklusa osposobljavanja za “Voditelja/icu izrade i provedbe EU projekata financiranih iz EU fondova”, a u sklopu projekta Nova prilika koji provodi udruga “UPIT”.

Danas je predavač obradio sljedeće teme: Ispunjavanje prijavnog obrasca, vježbu traženja partnera, razradu projektne ideje….

05.06.2020 slijedi nastavak.