ISPUNJAVANJE PRETPOSTAVKI PROJEKTA U LOGIČKOJ MATRICI

ISPUNJAVANJE PRETPOSTAVKI PROJEKTA U LOGIČKOJ MATRICI

17.6.2020 održana je online nastava polaznicima 6. Ciklusa osposobljavanja u projektu Nova prilika kod predavača Slavka Tušeka iz Algebre.

Danas su polaznici obradili teme vezane za logičku matricu, objašnjenje pokazatelja i izvora provjere i prezentaciju logičkih matrica.

Nastavak slijedi u petak 19.6.2020 godine.