FINALIZACIJA LOGIČKIH MATRICA

FINALIZACIJA LOGIČKIH MATRICA

19.6.2020 održana je online nastava s predavačem Algebre Slavkom Tušekom.

Polaznici 6.ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova danas su slušali sljedeće teme: Završnu provjeru kvalitete logičkih matrica, izravnu primjenu faze analize i planiranja u obrascu projekta, finalizaciju logičkih matrica.

Nastava za polaznike u projektu Nova prilika nastavlja se 23.6.2020.