PRIPREMA PROJEKTNE APLIKACIJE

PRIPREMA PROJEKTNE APLIKACIJE

23.06.2020 održana je online nastava kod predavača Slavka Tušeka iz Algebre za polaznike 6. ciklusa osposobljavanja u projektu Nova prilika.

Polaznici su danas odslušali slijedeće teme: Smjernice za prijavitelje, prihvatljivost troškova prijavitelja i partnera, pravila prijave i čitanje smjernica…

Nastavak slijedi 25.6.2020 godine.

 

 

 

______