Daskanje

Daskanje

Evo jedan od zanimljivih ljetnih sportova za osobe  što se kreču kolicima. Daskanje na mirnim vodama. Za to je  potrebna jedna klasična daska adaptirana uz pomoć dvije pomoćne balansne daske koje održavaju ravnotežu i predviđena je za mirne vode. Uz zanimljivost koju pruža i razbijanje svakodnevne rutine. Ovaj sport stvara izdržljivost, snagu, daje osjećaj  ravnoteže i samo pouzdanja, a i sama prisutnost na vodi smiruje.
Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS II. kodne oznake UP.02.2.2.09.0031 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO