POPUNJAVANJE STAVAKA U PRORAČUNSKIM POGLAVLJIMA

POPUNJAVANJE STAVAKA U PRORAČUNSKIM POGLAVLJIMA

13.07.2020 održana je online nastava polaznicima 6. Ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova, a u sklopu projekta Nova prilika koju provodi udruga UPIT iz Osijeka.

Danas je predavač Algebre Slavko Tušek polaznicima objašnjavao popunjavanje stavaka u različitim proračunskim poglavljima (oprema i roba, lokalni ured, ostali troškovi i usluge).

Nastavak slijedi u srijedu 15.7.2020