VOĐENJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

VOĐENJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

17.7.2020 održana je online nastava kod predavača Slavka Tušeka iz Algebre za polaznike 6. ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova.

Danas su obrađene sljedeće teme: Primjeri dokumenata, putovanja i dnevnice, prihvatljivost troškova, vježbe ispunjavanja vremenske liste…

Nastavak sljedi 21.7.2020 godine.