WC-kolica

WC-kolica

Koliko puta ste se našli u situaciji da su vam vrata preuska, evo primjer jednih lakih brzo sklopivih kolica za takve  prilike.
Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS II. kodne oznake UP.02.2.2.09.0031 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO