Korner

Korner

Malo mašte pomoć asistenata adaptacija pomagala i naj popularniji sport na svijetu postaje dostupan i naj teže pokretnima osobama. Korner , centar šut i  gooolll.
Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS II. kodne oznake UP.02.2.2.09.0031 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO