6. CIKLUS – NOVA PRILIKA – IZRADA PROJEKTA

6. CIKLUS – NOVA PRILIKA – IZRADA PROJEKTA

11.08.2020 održana je online nastava s predavačem Algebre Slavkom Tušekom vezana za konzultacije u izrade projekata za obranu završnog rada.

Polaznike 6. Ciklusa očekuje konačna izrada završnog rada krajem kolovoza.

Nastavak slijedi 13.08.2020 godine.