Novi korisnik

Novi korisnik

U prostorijama UPiT-a održana mikroedukacija za novog korisnika i osobnog asistenta koji su nedavno uključeni u projekt AssistentOS II. Sudionicima je prezentirana filozofija neovisnog življenja za osobe s invaliditetom te osnovna načela Etičkog kodeksa koji prati provedbu usluge osobne asistencije.
Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS II. kodne oznake UP.02.2.2.09.0031 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.