IZRADA ZAVRŠNOG RADA – KONZULTACIJE

IZRADA ZAVRŠNOG RADA – KONZULTACIJE

Polaznici 6. Ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu za izradu i provedbu projekata  financiranih iz EU fondova predstavili su predavaču Algebre svoje projekte. Konzultirali se s predavačem Slavkom Tušekom i rade na izradi pojedinačnih i grupnih projekata koji će biti njihov završni rad.

Sretno im bilo.