VJEŽBE I IZRADA ZAVRŠNOG RADA

VJEŽBE I IZRADA ZAVRŠNOG RADA

18.8.2020 godine održana je online nastava s predavačem Algebre Slavkom Tušekom odnosno konzultacije za izradu i obranu završnog rada koja je predviđena 25.8.2020 godine nakon čega će sudionici 6.Ciklusa dobiti uvjerenja da su osposobljeni za voditelje/ice izrade i provedbe EU projekata financiranih iz EU fondova.