OBRANA ZAVRŠNOG RADA

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

25.08.2020 svi polaznici 6.ciklusa osposobljavanja položili su praktični dio tj. obranu završnog rada  i time završili edukaciju za obrazovni program “Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova”. Edukacija se odvijala online u periodu od 26.5. do 25.8.2020 godine u trajanju od 120 sati. Edukaciju je proveo predavač Slavko Tušek iz Algebre,a u sklopu projekta Nova prilika koju je provodila Udruga paraplegičara i tetraplegičara OBŽ financiran sredstvima Europske unije.

ČESTITAMO SVIM POLAZNICIMA.