Živi najbolje što možeš

Živi najbolje što možeš

Evo jedan primjer kako se živi najbolje što možeš. Tako piše i na  videu. Ne kuka se što netko  nije  postavio  kosinu nego se koristi svojim vještinama da bi se savladale prepreke i guralo dalje. Ne predlažemo da i vi to pokušavate samo primjer ”Živi najbolje što možeš”.

Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS II. kodne oznake UP.02.2.2.09.0031 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO