ZAVRŠNA KONFERENCIJA I PROMOCIJA POLAZNIKA 6. CIKLUSA

ZAVRŠNA KONFERENCIJA I PROMOCIJA POLAZNIKA 6. CIKLUSA

Završna konferencija bit će održana u ZOO hotelu u utorak 01.09.2020 godine s početkom u 11 sati, nakon čega će biti održan i zajednički domjenak.

Polaznicima 6. ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova bit će uručena uvjerenja o završenom osposobljavanju.

Na završnu konferenciju pozvani su predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada i OBŽ, predstavnici Ugostiteljsko turističke škole i Algebre gdje su se edukacije i odvijale, te polaznici svih šest ciklusa osposobljavanja.

UPIT Osijek je u protekle dvije godine bio korisnik sredstava Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a za financiranje projekta Nova prilika kodne oznake UP.02.1.1.06.0019.

Cilj projekta je bio osposobiti nezaposlene i podignuti im razinu konkurencije na tržištu rada.